Tietosuojaseloste

Vaunumesta – Tietosuojaseloste
Suomen Vaunumesta Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja käsittelemään tietojasi turvallisesti.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Suomen Vaunumesta Oy käsittelee asiakastietoja asiakassuhteen keston ajan, tarjotakseen asiakkailleen parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Lisäksi asiakastietoja käytetään myynti- ja markkinointitarkoituksessa. Henkilötietoja käsitellään suojatuissa tietoturvallisissa järjestelmissä.
 2. Rekisterin sisältö
  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä henkilön mahdollisesti edustama yritys/yhteisö
Tiedot aikaisemmista tilauksista
Ajoneuvotiedot
Rahoitusta ja sen myöntämistä kokevat tiedot. Käsittelemme rahoituspäätöksiä koskevia tietoja rajoituksellisesti, koska rahoituksen myöntäjä on kolmas osapuoli.
Yhteydenpito tiedot: sähköpostit, soittopyynnöt, viestit, puhelut

 1. Mistä henkilötietoja kerätään
  Henkilötiedot saadaan suoraan henkilöltä itseltään sekä julkisista rekistereistä esim. Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.
 2. Tietojen luovutus
  Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

 1. Evästeet
  Voimme käyttää sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

vierailijan IP-osoite
vierailun ajankohta
selatut sivut ja sivujen katseluajat
Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Google Analytics
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.